travel notes . . . Portugalia po raz pierwszy . . . zapiski podróżne  By

travel notes . . . Portugalia po raz pierwszy . . . zapiski podróżne

to było moje marzenie od lat . w tym roku czułam od stycznia, że się spełni… zrezygnowałam nawet z mojego uwielbienia dla wysp, żeby odwiedzić Portugalię. i nie żałuję! 
Portugal has been my dream for years. this year I have just felt since January that it would became real… I’ve even abandoned my admiration for islands to visit Portugal. and I do not regret it!


t r a v e l   n o t e s . . . P o r t u g a l i a
Portugal for the very first time…
{ traveling I like to eat and cook locally }

z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia


Portugalia 

odległa, nieznana, trudno dostępna… wymarzona! 
wyobrażałam sobie Portugalię dziesiątki, setki razy : zawsze jako jakąś krewniaczkę Hiszpanii…
nie doceniałam jej odrębności, nie doceniałam szorstkiego wpływu oceanu.
Portugalia do kraj do szpiku kości morski, a raczej: oceaniczny. przeniknięty gwałtownym wiatrem, doświadczony niełatwym marynarskim życiem. praktyczność, pracowitość i wielka dbałość widoczna na każdym kroku. pod wieloma względami kojarzy się z północą. zdecydowanie o wiele bardziej, niż z południowym słodkim nieróbstwem…
kraj o długiej historii i tradycji, również tej związanej z odkrywaniem nowych lądów. z mnóstwem zabytków i obiektów świadczących o głębokim szacunku i przywiązaniu do historii oraz o świadomości swojego znaczenia. kraj katolicki, z mnóstwem kościołów, świętych figurek i kapliczek.

Portugal . . . distant, unknown, hard to reach… dreamed of!
I have imagined Portugal dozens, hundreds of times: always as a relative of Spain…
I underestimated its distinctness, I underestimated the rough impact of the ocean.
Portugal is absolutely a sea country, or an ocean rather. infiltrated by a stormy wind, experienced by an uneasy sailor’s life. practicality, diligence and great attention visible all around. in many aspects it breengs associations with the North. much more than with the sweet idleness of the South…
the country with a long history and tradition, also associated with new land discoveries.  with many historical buildings and monuments prooving deep respect for the history as well as self-consciousness of its meaning. the Catholic country with lots of churches, sacred figurines and shrines everywhere.

   z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia

z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia

z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia

 

ludzie mają w sobie pewną szorstkość, ale też pewien rodzaj umiaru i pokory. nie są tak gwałtowni ani tak rozrywkowi, jak Hiszpanie. bardzo pracowici i praktyczni.

miasta są zdumiewające, niepodobne do żadnych innych.
z mnóstwem budynków, posadzek i elewacji wyłożonych azulejos, czyli malowanymi kafelkami.
z cudownymi malowniczymi, wąziutkimi uliczkami pełnych kolorowych kamieniczek, często wyłożonych kolorowymi płytkami ceramicznymi, z pędzącymi po tych uliczkach staroświeckimi tramwajami…   
miasta pełne street artu w najprzedniejszym wydaniu, i tego najprostszego niosącego przesłanie prosto z duszy…
{ o street atcie portugalskich miast mógłby powstać cały osobny wpis… }

people here have some roughness in them, but also some kind of moderation and humility. they are not as temperamental or entertaining as the Spaniards. hardworking and practical.

the cities & the towns are amazing, unlike any others.
with lots of buildings, floors and facades covered with azulejos, or painted tiles.
with wonderful picturesque narrow streets full of tiny colorful tenement houses, often ceramique tales covered, with little oldschool trams running through these tiny streets…
the cities & the towns fullfilled with street art of the best sort, and this simplest, carrying the message straight from the soul…
{a bout street art of portuguese cities I could post separate article… }

 

z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia z widokiem na stół  |  travel notes Portugalia 

 

z widokiem na stół  |  travel notes . Portugalia  

z widokiem na stół  |  travel notes . Portugalia

widoki przepiękne, chyba najpiękniejsze… takie wrażenie w każdym razie na nas robiły : najpiękniejsze miejsca w jakich byliśmy w życiu.
a jedzenie… zdumiewająco proste. zaskakująco odmienne od śródziemnomorskiego, bardzo pożywne i nielekkie. tradycyjne i można powiedzieć odporne na trendy. no chyba, że mówimy o Porto 😉
o jedzeniu będzie niemal cały ten wpis, więc może wystarczy już wstępu 😉

beautiful views, probably the nicest… the impression they made on us was : these are the most beautiful places we have ever been in.
and the food … amazingly simply. surprisingly different from the Mediterranean, very nutritious and not light. traditional and can be said to be resistant to trends. unless we talk about Porto 😉
it will be almost all about food in this post, so it’s enough of intro 😉

z widokiem na stół  |  travel notes . Portugalia  z widokiem na stół  |  travel notes . Portugalia 

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia 

 


PORTUGALSKIE JEDZENIE . PORTUGUESE FOOD


ryby i owoce morza

w Portugalii zdecydowanie prym wiodą ryby i owoce morza . Portugalczycy jedzą dużo mięsa, mało warzyw, a zdecydowanie najwięcej darów morza .
najważniejsze są chyba sardynki… sardynki są wręcz synonimem kuchni portugalskiej . te z puszki i te świeże . . .
atlantyckie sardynki to nie maleńkie rybki, wcale nie te najmniejsze. to całkiem pokaźne ryby, serwowane na sztuki, nie na wagę.
świeże sardynki najczęściej się grilluje. a grilluje się wszędzie : w domach . na ulicach . miejskich festynach . w barach w marinach oraz w eleganckich restauracjach . w całej swej prostocie smakują świetnie. są przepyszne .

fish & seafood

In Portugal, fish and seafood are definitely the first choice . Portuguese people eat a lot of meat, very little vegetables, and definitely the most of ocean gifts .
sardines are a synonym of Portuguese cuisine. those canned in tins and those fresh ones . . .
sardines are not tiny fish, not the smallest, as we used to think. they are pretty substantial, served by unit, not by weight.
fresh sardines are most often grilled. and they are grilled everywhere: in the homes . on the streets . on city festas . in marinas’ bars & in elegant restaurants . with all its simplicity always taste delicious. just delicious! 

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia 

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

drugą najważniejszą, równie narodową rybą jest bacalhau, czyli suszony, solony dorsz . 
można kupić gotowe płaty na każdym kroku . ale : to jest dorsz atlantycki, zupełnie inna ryba: ogromne płaty, nie mała ryba jaką znamy z Bałtyku… jest smaczny, bardzo smaczny, nawet pyszny… 
Portugalczycy śmieją się, że suszonego dorsza umieją przyrządzać na 100 sposobów. to może być prawda!
najbardziej tradycyjnie serwowany w postaci krokiecików : pastel de bacalhau . w składzie dorsz, ziemniaki, cebula, zioła, przyprawy, czosnek…
w Lizbonie i Porto są niezwykłe miejsca : nie bardzo wiem jak nazwać, bo barek nie pasuje, a restauracja to nie jest : Casa Portuguesa : serwują wyłącznie dorszowe krokiety od 1904 roku… krokieciki u nich mają wewnątrz ser z portugalskich gór Serra da Estrela, łącząc cudownie pyszne smaki . serwowane z kieliszkiem białego porto…

the second most important, again the national meaning fish is bacalhau : dried & salted cod fish .
you can buy ready-made patches at every corner .
but : this is an Atlantic cod, a completely different fish: huge lobes, not a small fish we know from the Baltic Sea … is tasty, very tasty, even delicious…

the Portuguese laugh that the dried cod can cook in 100 ways. it can be true!
the most traditionally served in the form of little croquets: pastel de bacalhau. cod fish, potatoes, onions, herbs, spices, garlic…
in Lisbon and Porto there are unusual places: I do not really know how to call, because the bar does not fit, and they are not restaurants : Casa Portuguesa : serve only cod croquettes since 1904… theit croquettes have cheese from Portuguese mountains Serra da Estrela inside, combining wonderfully delicious flavors. served with a glass of white port wine…

 z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

 


przekąski, przegryzki i kawa…

Portugalczycy piją cafezihno czyli 'kawkę’ { podobną trochę do espresso } wiele razy w ciągu dnia. szybko adoptujemy ten zwyczaj…
kawa tutaj jest pyszna i podawana na wiele sposobów – portugalskich.
podstawowa to mała, jak podwójne espresso – nie jest tak diabelsko mocna jak espresso, a pyszna.
druga po niej to kawa z mlekiem, które jest standardowo spienione – podobne do cappuccino.
mi najbardziej jednak przypadła to gustu café pingado, czyli portugalskie espresso z odrobiną mlecznej pianki… choć w zasadzie w tych okolicznościach przyrody — każda smakuje cudownie!

little snacks & coffee…

Portuguese drink 'cafezihno’ meaning little coffee { similar to espresso } all the time. we’re adopting the habbit quite quickly… and coffee here is soooo good and served in so many ~ different ~ portuguese ways.
basic coffee is small & strong, since nit so strong as espresso, and size of double.
second on the menu is coffee with milk, with cames ina form of foam as a standard , somehow similar to cappuccino.
my favourite is café pingado ~ small cafe with just a little of molly foam… but actually : here every kind tastes wonderfully..

   z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

 

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

portugalskie specjalności : małe przekąski, pieczone lub smażone w głębokim tłuszczu . na śniadanie, lunch lub w międzyczasie . . . na tutejszą pogodę i leniwy styl w sam raz!
empada de frango : pieczona 'babeczka’ z kruchego ciasta { cieniutka warstwa } z kurczakiem . w towarzystwie różowego wina krajowego, którego Portugalczycy zupełnie nie poważają, a moim zdaniem pasuje genialnie : razem rewelacja.

portuguese specialties : small snacks, baked or deep fried. for breakfast, lunch or in the meantime . . . with the local weather and lazy lifestyle just perfect
empada de frango : baked cupcake of shortdough { extra thin layer } filled with chicken. accompanied by pink domestic wine, which the Portuguese completely do not respect, and in my opinion fits brilliantly : together it’s gorgeous.

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

 


słodkości, słodkości i… jajka!

pobyt w Portugalii zaczęliśmy od ulicznych słodkości regionalnych { tuż po sałatce z owocami morza } : bolacha de oves moles . wiecie co to? przepyszne! cienkie i słodkie wafle z kremem jajecznym. oves moles . tutejszy przysmak, krem z żółtek. Potrugalczycy uwielbiają jajka, a słodycze zazwyczaj są jajeczne. i maślane. maślano-jajeczne. 😉

sweets, sweets and… eggs!

our Portugal trip we have actually started with regional sweets { right after seafood salad } : bolacha de oves moles . do you know what’s that? sooo delicious! very thin & very sweet waffers with eggy custard . oves moles . loval delight, egg yolk custard. Potrugeesee love eggs, and sweets usually are made mostly of eggs. eggs & butter. & sugar. 😉

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

opowiem Wam o pastéis de nata :
cudowne babeczki z ciasta francuskiego, piątkowego . wypełnione kremem jajecznym . ten krem jest całą tajemnicą : puszysty, aksamitny, o smaku podobnym do kogla-mogla…
ma swoją historię: krem jajeczny wymyślili tutejsi zakonnicy, wieki temu, a powstał z potrzeby i bardzo współczesnej idei no waste : mnisi zużywali mnóstwo białek do krochmalnia swoich habitów i zostawały im żółtka. zaczęli więc wytwarzać kremy jajeczne { brzmi znajomo, prawda? mają też likier jajeczny podobny do ajerkoniaku } i z czasem osiągneli mistrzostwo.
babeczki są zniewalająco pyszne.
w dzielnicy Belem w Lizbonie jest cukiernia, która się w nich specjalizuje i serwuje tylko je. babeczki z tej cukierni noszą dumnie nazwę 'pastéis de Belem’. wszystkie inne to pastéis de nata. przepyszne…

I will tell you about pastéis de nata :
wonderful cupcakes of puff pastry, filled with eggy custard. this custard is all mystery : fluffy, velvety, smooth… 
it has its own history :
eggy custard was invented by local nuns, centuries ago, and came from the need and very modern idea of 'no waste’: monks used a lot of egg whites to starch their habits and they were left with yolks. so they started making egg pudding & specialties and over time they have achieved mastery . . .
the cupcakes are captivatingly delicious.
in the Belem district of Lisbon there is a confectioner  place which specializes in those and serves only those. the cupcakes from this confectionery are proudly named 'Pastéis de Belem’. all others are pastéis de nata. invariably delicious …

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia 


sery

sery portugalskie . . . pyszne! . . . jakby nie było dla nich miejsca wśród francuskich, włoskich, szwajcarskich i holenderskich… są świetne!
świeże serki kozie, pyszne jak wszędzie, ale te dojrzewające – niezwykle!
wytwarzane z wszelkich mlek : krowiego . owczego . koziego… najpyszniejsze z mieszanki.
bardzo dużo serów owczych . . . rewelacyjne sery twarde z Azorów: Sao Jorge. przepyszne, niemal lejące sery z gór Serra Estrela i cudnie mięciutkie z Alantejo . delicje po prostu!

cheese

Portuguese cheese . . . so delicious! . . . as if there was no place for them among the French, Italian, Swiss & Dutch ones… they are great!
fresh goat’s cheese, delicious as everywhere but those matured – just amazing!
aade of all kind of milk: cow . sheep . goat . . . the most delicious of all kinds mixed.
many varieties of sheep cheese. . . amazing hard cheese from the Azores: Sao Jorge . delicious, almost liquid cheese from Serra Estrela mountains and marvelously soft one from Alantejo . simply gorgeous!

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia z widokiem na stół | travel notes . Portugalia


lokalnie

uwielbiam lokalne targi warzywne . ten w Lagos bardziej mi się podoba niż osławiony lizboński Mercado da Ribeira { ten ostatni wspaniały . można pysznie zjeść . ale produkty – umiarkowanie… zbyt turystyczny } .
w Lagos są tylko lokalni hodowcy. warzywa i owoce { arbuzy, melony wszelkiej maści, brzoskwinie, pomarańcze, mandarynki, avocado, cytryny…} . chleb i miód, i sery. ryby nie, ryby sprzedaje się w porcie…
niski sprzedawca w szarej czapce z daszkiem ma najpyszniejsze na świecie grejpfruty z jednego drzewa w ogródku…
a Maria Eduarda zioła…  zioła… chciałam tylko miętę { bazylię kupiłam wcześniej od uroczego starszego małżeństwa } ale Maria Eduarda uraczyła mnie arabskim przysłowiem i opowieścią o melisie . . . 'you don’t want to live forever?’ no i melisa również w naszym ziołowym bukiecie . . . pachnie i smakuje…
pyszności!

locally

I love the local farmers’ markets. this one in Lagos I like more than the famous Lisbon Mercado da Ribeira { this last one is great . you can eat deliciously . but the products – moderately… too touristic }.
on the Lagos market there are only local farmers. vegetables and fruits { watermelons, melons of all varieties, peaches, oranges, mandarins, avocados, lemons…}. bread and honey, and cheese. no fish, fish are being sold in port…
little guy in a gray hat sells the best in the world grapefruit from the only tree in his garden …
and Maria Eduarda sells herbs from hers… I intended just to buy mint { had basil already from a lovely older married couple } but Maria Eduarda gave me an Arabic proverb and a melissa story . . . 'you don’t want to live forever?’ so melissa also went to our herbal bouquet. . . smells and tastes gorgeously . . .
delights!

 z widokiem na stół | travel notes . Portugalia   

vz widokiem na stół | travel notes . Portugalia 

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia z widokiem na stół | travel notes . Portugalia z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

oczywiście spotykamy rosnące dziko wspaniałości . . .
oliwki na drzewach na każdym kroku – na klifie jak krzaki, na parkingu przy autostradzie i w parkach miejskich { te ostatnie to czasem kilkusetletnie drzewa } .
figi są częstym widokiem >>> a figi tutaj są bardzo powszechnie jedzone . suszone w domowych warunkach i kupione na targu >>> najlepsze jakie jadłam…
winogrona nie są częstym widokiem, zdarzają się czasem . . . dla winogron idealna jest północ Portugalii… { a to następnym razem, w tym roku nie damy sady }
czasem migdały . . . kwitnące opuncje . . . owoce śpią na drzewach . tak tylko, nie zbiera się ich tutaj…
{ cytryny i pomarańcze oczywiście są lokalne, pomarańcze z Algarve przepysznie słodkie… }

of course, we are experiencing growing wildness . . .
olives on the trees everywhere – on the cliff, on bushes, on highway stops and in urban parks { those last ones sometimes are several hundred years old trees }.
figs are a frequent view >>> and figs here are very commonly eaten . dried at home by old lady and bought at the market >>> best i have ever eaten . . .
grapes are not a frequent sight, they sometimes happen . . . for grapes the ideal is north of Portugal… { and this is the 'next time’ plan }
sometimes almonds. . . blooming prickly pear . . . fruits sleep on trees. they are not being collected…
{ lemons and oranges are of course domestic & local, the oranges of the Algarve region are deliciously sweet…}

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia


nasz portugalski stół

w podróży lubię jeść i gotować lokalnie… próbować miejscowe dania, wybierać z zastanego menu to, co nam pasuje…

nasz śniadaniowy { choć to brunch raczej } stół tarasowy . wakacyjny . wyjazdowy . wersja niespieszna . po zbyt wielu porankach w biegu przez cały rok >>> na wakacjach uwielbiam celebrować przedpołudnie i śniadanie .
na stole różności : każdy ma swoje ulubienia . i owoce dla wszystkich . wszystko lokalne! . kocham Portugalię!

our Portuguese table

travelling I like to eat & cook locally… to try domestic dishes, to choose from existing local menu what fits our taste…

our breakfast { although it’s brunch rather } terrace table. vacation . far away . slow version . after too many mornings on the run all year round >>> on vacation I love to celebrate morning and breakfast .
on the table all variations : everyone has his own favorite . and fruit for all . only local food! . I love Portugal!

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia   

Portugalczycy tak nie jedzą, ale ja lubię łączyć lokalne produkty z własnymi zwyczajami : wszystko miejscowe! pomidory smakują jak z babcinej działki, są aromatycznie i słodkie! avocado najlepszego gatunku pomarańcze tutejsze przepyszne ryby : wiadomo! Portugalia słynie z ryb, osiągnęła mistrzostwo w tych puszkowanych. wiedzieliście, że najlepszy tuńczyk na świecie jest z połowów na Azorach? absolutnie niedoceniane są portugalskie sery! wspaniałe, zajadamy się! 

Portuguese don’t eat like that, but I like to merge local products with my habbits : only domestic food here!
old-way tomatoes, like from grandma’s garden : sweet & aromatic best sort avocado oranges from right here : so sweet Portugal is proud of its fish, and is a master of canned one. but have you known the world’s best tuna is caught in Azore Islands? portuguese cheese is absolutely underestimated & too less known as for its quality & taste : wonderful!

z widokiem na stół | travel notes . Portugaliaz widokiem na stół | travel notes . Portugalia

prawdziwie hiszpańsko-portugalski lunch { kombinuję, bo tutejsze jedzenie jest dla mnie zbyt ciężkie . zbyt bogate w mięso i ryby . pozbawione warzyw } : kremowa zupa pomidorowo-warzywna w stylu hiszpańskim . tremoço czyli lubin, który pełni rolę miejscowego bobu . rissóis de camarão ~ smażone pierogi z krewetkami i beszamelem . pataniscas de bacalhau ~ placki z suszonego dorsza { trochę podobne w smaku do placków z tuńczyka, które robię w domu } . sałatka z papryk czerwonych, piri piri i pomidorów { po hiszpańsku . Portugalczycy tak nie jedzą . natomiast chętnie dokładają gotowane ziemniaki jako dodatek do niemal wszystkiego ~ kompletnie nie moje } . pysznie było! .

truly Spanish-Portuguese lunch { I’m being creative, since the food here is too heavy for me . too rich in meat and fish . deprived of vegetables } : Spanish style tomato and veggie cream soup . tremoço, which acts as a local fava bean . rissóis de camarão ~ fried dumplings with shrimps and béchamel sauce . pataniscas de bacalhau ~ dried cod pancakes { taste a bit like the tuna ones I make at home } . red pepper, piri piri and tomato salad { rather Spanish . Portuguese people do not eat that way. they are willing to add cooked potatoes as a side dish to almost everything ~ completely not my way } . it was delicious!

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

taki obrazek: 
niewiarygodnie spokojny wieczór nad Algarve . nie ma wiatru { co tutaj niezwykłe } a niebo nad oceanem ma kolor pudrowego różu . . .
na tarasie różowo . . . krajowo . . . ♡
wszystko tutejsze : arbuz . grejpfrut . vinho verde rosé .
znacie vinho verde, czyli zielone wino? nie ma zielonej barwy, jest zrobione z niedojrzałych winogron . wytrawne . lekko gazowane . smakuje troszkę jak prosecco, a troszkę inaczej… swoje, odmienne…

such a picture:
an incredibly peaceful evening over the Algarve. there is no wind { not usual here }, and the sky above the ocean is powder pink . . .
on the terrace pink . . . & domestic . . . ♡
everything local : watermelon . grapefruit . vinho verde rosé .
do you know the vinho verde, the green wine? no green color, it’s made from immature grapes . dry . slightly carbonated . it tastes a bit like prosecco, and a little different… it’s different…

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

wakacyjne gotowanie turystyczne . podróżne . . . trochę własne, trochę pod wpływem okoliczności otaczających : krewetki świeże, nie mrożone z półki supermarketu, nie z trzymiesięcznym terminem przydatności { z krewetkami jest cała historia : na Malcie łowią je daleko od wyspy i zamrażają od razu na statkach . tu w Portugalii można kupić świeże . niepowtarzalne! } . robię na ulubiony sposób, z czosnkiem, chilli i natką . tutaj nie używają do nich natki, a ja uwielbiam . lokalne jest wino : użyłam vinho verde, potrzeba było aż dwa razy więcej . ale smak pyyyyszny !
na drugim półmisku 'sojowy’ makaron { z fasoli mung } ze szpinakiem, czosnkiem i natką. dla naszej wegetarianki, ale zjedliśmy wszyscy . teraz dłuuuuga sjesta . w końcu to wakacje . a zaraz jeszcze wyruszymy na plażę . ponownie dziś . miłego!

tourist . travel cooking . . . mine & slightly under the influence of the surrounding circumstances : fresh shrimps, not frozen from the supermarket shelf, not with a three month expiriation date { with shrimps there is the whole story: in Malta they catch them far from the island and freeze immediately on the ships . here in Portugal you can buy fresh . unique! } . I make them in my favorite way, with garlic, chillies and parsley. here they do not use parslay, but I love it . my local twist is wine : I used the vinho verde, it took twice as much . but the taste is delicious !
on the other plate, mung bean veggie pasta with spinach, garlic and parsley . for our vegetarian, but so good we all ate . now we’re taking sooo long siesta . it’s a vacation, right? and then we’re off to the beach . again today! have a nice one!

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia 

nowe odkrycie . pamiątka z wakacji : lekki makaron ryżowy lub 'sojowy’ vermicelli z pikantnymi portugalskimi małżami . pyszność! >>> będzie przepis! { makaron zielony na mój sposób ze szpinakiem . natką . czosnkiem . miętą }

a new discovery : souvenir from the vacation : tiny rice or 'soy’ vermicelli noodles with spicy Portuguese mussels . excellence! >>> the recipe on its’ way!
{ noodles are green because of my way : with spinach . parsley . garlic . fresh mint }

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia z widokiem na stół | travel notes . Portugalia


jedzenie na 'mieście’

nie byłam zachwycona jedzeniem 'na mieście’ w Portugalii. zazwyczaj trafialiśmy na porządne, tradycyjne dania, dla mnie zdecydowanie za ciężkie, z niewielką { za małą! } ilością warzyw. smaczne, ale bez… finezji! 
dla porządku przyznaję, że ryby są tu cudowne i owoce morza również. wyśmienita jakości i świeżość składników gwarantuje świetne dania. mi jednak brakowało wyrafinowania w doborze przypraw, komponowania smaków, poszukiwania delikatnych nut… tu smaki są raczej proste i oczywiste.
zazwyczaj można tez do ryby zamówić gotowane warzywa zamiast ziemniaków { tutaj bardzo powszechnych }. najczęściej są to po prostu gotowane warzywa z wody. gorzej z surówkami – te niemal nie występują, a sałata raczej tylko w podstawowej formie. i w zasadzie im dalej na południe > tym mniej opcji dla wegetarian… niemniej wszędzie jedzenie jakościowo bardzo dobre.

eating out

I was not thrilled with the 'city’ food in Portugal. We usually go for decent, traditional dishes, for me definitely too heavy, with a small {too small! } amount of vegetables. tasty, but without … finesse!
for the reliability of this article I admit that the fish are wonderful here and the seafood also. premium quality and freshness of ingredients guarantee great dishes. but I lacked the refinement in the selection of spices, composing tastes, looking for delicate notes… here the flavors are rather simple and obvious.
you can also order cooked vegetables instead of potatoes { here very common }. mostly they are simply cooked vegetables. it’s worse with salads – these are almost nonexistent, just simple lettuce in its basic form. and in fact the further south ypu go, the fewer options for vegetarians there are… but everywhere the food is very good quality.

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia 

zupełnie inaczej jest w Porto, trochę jakby inny kraj. Porto nie jest tak wylewne i schludne jak Lizbona, i zdecydowanie mniej zadbane niż południe. jest bardziej zgrzebne, bardziej miejskie… i paradoksalnie – bardziej nowoczesne, przy całej swojej tradycyjnej, przepięknej architekturze.
w Porto spotykaliśmy wegetariańskie knajpki, i warzywne dania w różnych miejscach.

Porto! >> widok z okna : jak nie kochać miasta, w którym wita Cię o poranku zorro z kieliszkiem wina { porto } ?

it’s completely different in Porto, little bit as if would be another country. Porto not as exuberant and neat as Lisbon, and definitely less nurtured than noon. is more compact, more urban … and paradoxically – more modern, with all its traditional, beautiful architecture.

In Porto we had vegetarian eateries and vegetable dishes in different places.

Porto! >> window view : how you could not love the town, where zorro with a glass of wine { porto } welcome you since the very morning ?

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

bardzo późny lunch w promieniach słońca . i spacer aż do zachodu . na wybrzeżu . w pięknych okolicznościach Porto . tajemnicze, specyficzne miasto a trzy dni to zdecydowanie za mało, żeby poznać . przeniknąć . zrozumieć . . .

pod względem jedzenia – zdecydowanie portugalska pierwsza liga : pysznie nawet w knajpce na plaży : stek świetny . domowe, super chrupiące chipsy ziemniaczane w roli frytek . pyszny faszerowany bakłażan . kalmary pierwsza klasa . do tego sałaty, fantastyczna biała sangria i zimne lokalne piwo… a jak miło na wybrzeżu, mówię Wam…
{ na wybrzeże w zasadzie już poza miastem trafiliśmy za sprawą rekomendacji bloga Duże Podróże, dziękujemy! }

very late lunch in the sunshine . and walk up to the sunset . on the coast . in the delights of Porto. mysterious, specific city and three days is definitely not enough to get to know . experience . understand . . .
in terms of food – definitely the first league in Portugal : delicious even in the beach bar : the great steak . homemade, super-crispy potato chips { not french fries }. delicious stuffed eggplant . calamari first class . with grend, fantastic white sangria and cold local beer … and it’s so nice on the coast, I’m telling you…
{ to the coast, out of the town of Port, we went thanks to the recommendations of Duże Podróże blog, thank you! }

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

jak dotąd najlepsze jedzenie na mieście .
lunch z córką ♡ w niezwykłym miejscu : cudnej knajpce na 4 poziomach wąziutkiej jak plasterek kamieniczki sprzed 200 lat . wewnątrz cudna klatka schodowa, maleńka, secesyjna. kuchnia na parterze – dania na wyższe piętra jadą staroświecką maleńką windą… a żeby zawołać kelnera dzwoni się mosiężnym dzwonkiem, tym z kokardką. ♡
{ bardzo pyszna sałatka z dorsza i ciecierzycy, z fantastycznym sosem . niezwykłe w smaku pieczarki sauté, pełne aromatów . pomidory z tutejszym serem kozim, a sery tu pyszne… }
jeśli chodzi o propozycje dla wegetarian – Porto zdecydowanie w portugalskiej czołówce.

so far the best food out .
lunch with my daughter ♡ in unusual place : a delightful 4-storey café in 200 years old tenement house, that looks like a slice . inside a wonderful staircase, tiny & secession . kitchen on the ground floor – dishes on the upper floors go to the old-fashioned tiny elevator… and to call the waiter you use the brass bell, with the red bow. ♡
{ very delicious codfish and chickpea salad with fantastic sauce . unusual in taste sauté mushrooms, full of aromas . tomatoes with goat’s cheese here, and cheese here are so delicious… }
as for the proposals for vegetarians – Porto definitely on the Portuguese top of the list.

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia  z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

chwila przerwy w chodzeniu, ale nie w doświadczaniu miasta . . . kawa . domowa lemoniada . mrożona zielona herbata z miętą . w moim ulubionym miejscu w mieście : park czy bardziej ogród na dachu . cały porośnięty trawą i kilkusetletnim drzewami oliwkowymi . cudownie ♡

a pause in walking, but not in experiencing the city . . . coffee . homemade lemonade . iced green tea with mint . in my very favorite spot in Porto : in the roof park or rather garden . all covered with grass and several hundred years old olive trees . ciraculously ♡

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

żegnając Porto i Portugalię . . . najbardziej portugalskie z portugalskich : słone : pastel de bacalhau i kieliszek białego chłodnego porto Sandeman . { krokiet z dorsza na sposób portugalski, o którym pisałam na początku: z suszonego dorsza, ziemniaków, cebuli, czosnku i ziół . z cudownym płynącym serem, prosto z gór }
nie ma bardziej portugalskiego smaku . zachować w pamięci, zatrzymać…
i najdziwniejsze lody jakie jadłam : o smaku porto . na pożegnanie…

saying good bye to Porto and Portugal . . . the most Portuguese of Portuguese : savory : pastel de bacalhau and a glass of chill white Sandeman porto. { codfish croquettes in a Portuguese way, about which I said at the begining of the post: treated fish, potatoes, onion, garlic and herbs. filled with wonderful soft cheese straight from the mountains }
there is no more Portuguese flavor. to keep in mind . to not forget…
the most unusual icecream ever : porto flavour . saying good bye to wonderful place is never easy…

 z widokiem na stół | travel notes . Portugalia   z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

z widokiem na stół | trvel notes . Portugalia

niebawem na blogu szereg przepisów zainspirowanych podróżą do Portugalii. mam plan, aby wziąć co najlepsze w portugalskich klasycznych potrawach i dodać im trochę  własnego twistu. zaglądajcie!

soon to blog a number of recipes inspired by the Portugal trip. I have a plan to take what’s best in Portuguese classic dishes and add some of my own twist. stay tuned!

 


Portugalia…

niesamowity kraj, niesamowite miejsca…
niemożliwy do poznania i ogarnięcia w trakcie jednej podróży… 
winiarska, zalesiona północ { której nie udało nam się zobaczyć }, niezwykłe zupełnie Porto, zjawiskowa i tętniąca życiem Lizbona z najcudowniejszą dzielnicą bohemy Alfamą; wakacyjne, ciepłe południe. oraz ocean i wybrzeże…
wybrzeże o wszelkich odcieniach: od szerokich na dwa kilometry (!), ciągnących się bez końca plaż; przez skaliste zatoki i zatoczki; po wysokie klify, ostre skały wystające głęboko w ocean, o które rozbijają się gigantyczne fale…
nie wyobrażam sobie, aby pominąć któregokolwiek z miejsc w których byliśmy… i nie wyobrażam sobie, aby tam nie wrócić. 🙂

Portugal…

amazing country, amazing places…
impossible to recognize and embrace in one journey …
winegrowing, forested north  { which we had no Chance to see }, remarkable city of Porto, the phenomenal and lively Lisboa with the most beautiful neighborhood of Bohemia Alfama; full of holiday flavour, warm south. and the ocean & the coast…
coast of all shades: from up to two kilometers (!) wide, endless beaches; through rocky bays and coves; to high cliffs, sharp rocks protruding deep into the ocean, breaking giant waves…
I can not imagine to skip any of the places we were … and I can not imagine going back there. 🙂

z widokiem na stół | travel notes . Portugalia

 


obrazki podróżne … travel images …

{ zapowiadam fotogalerię, która niebawem ukaże się na blogu >> zdjęcia z aparatu jeszcze nietknięte. tutaj tylko mała zajawka telefoniczna 
I’m announcing a photo gallery, which will soon appear on the blog >> photos from the camera still untouched. here only a small phone booth }

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

34 komentarze

 1. Przyznam, że chętnie wybrałabym się do Portugalii, miłe wspomnienia z niej przywiozłam, po latach warto by było je odświeżyć. 🙂

 2. Krystyna Bożenna Borawska

  Portugalia coraz bardziej mnie interesuje, chyba ja odwiedzę, chociaż nie wiem kiedy 🙂

 3. Piękne miejsce, a i sama relacja – iście reporterska! Zdjęcia w stylu National Geographic. Wszystko razem zachęca do podróżowania w te rejony! Trendy Mama

  1. dziękuję za komplementy! jest mi najmilej…

 4. Sylwia z Młoda mama pisze

  Mnóstwo pięknych zdjęć. Nie wiedzialam, że Portugalia ma tez swoje sery.

 5. A my własnie myślimy o Portugalii na wakacje 🙂 Ten wpis spadł nam z nieba 🙂

  1. bardzo się cieszę!

 6. Na nas Portugalia jeszcze czeka. Ale mamy ten kierunek na naszej liście i chcielibyśmy wybrać się tam na dłużej.

 7. Uwielbiam Portugalię. Lizbona to jedno z najpiękniejszych miast świata.

 8. Podoba mi się to, w jaki sposób wyłapujesz detale na fotografiach. Zawsze przyciągają mnie bardziej, niż szerokie ujęcia i plenery. 😉

  1. och, uwielbiam detale…

 9. Marzy mi się podróż w te strony 😉

 10. Ostatnio gdzie nie spojrzę tam Portugalia 😀 Chyba więc czas kupić bilety:)

  1. tak, zrobiła się popularna… to jednak w żadnym stopniu nie umniejsza jej walorom, warto pojechać!

 11. Portugalia zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, świetnie odnalazłam się w jej klimacie, ciekawa jestem jak zmieniła się przez ostatnie trzydzieści lat. 🙂

  1. oj, bardzo!
   ale nadal cudowna… 🙂

 12. Miałam podobne odczucie, że Hiszpania I Portugalia to podobne kraje. W Hiszpanii byłam, do Poetugalii chciałabym zawitać. Po twojej relacji to będzie ważny punkt.

 13. Ja byłam tylko w Porto, ale pobyt tam rozochocił mnie, chcę więcej portugalii! A od pastel de natal się uzależniłam 😀

  http://www.kobiecaintuicja.wordpress.com

 14. Świetna, bardzo wyczerpująca fotorelacja! Czułam się jakbym tam była 🙂 A byłam raz, na Maderze, i bardzo miło wspominam, szczególnie widoki, kolory i jedzenie.

  1. Madera jest definitywnie na naszej liście. 🙂

 15. Pięknie zdjęcia! Wszystko zjadłabym oczami!!!

  1. miło mi!
   ale właśnie mi przypomniałaś, że cała masa zdjęć z Portugalii jeszcze czeka… tutaj tylko telefoniczne zapiski. 🙂

 16. Klimatyczne zdjęcia. Na pewno wkrótce się wybiorę, Portugalia jest na mojej liście już od dawna. Podoba mi sie jak piszesz, jakoś tak pomiędzy prozą i poezją. Pozdrawiam!

  1. dziękuję bardzo, ale mi miło!
   cudowne określenie : pomiędzy prozą i poezją 🙂
   pozdrawiam ciepło, miłego dnia!

 17. Jadę do Portugalii! 🙂 Od lat się noszę z tym zamiarem, ale teraz nie ma odwrotu! Świetny, wyczerpujący tekst i Twoje piękne zdjęcia zmieniły moje marzenia w plany, dzięki 🙂

  1. nawet nie wiesz jak się cieszę! to cudowne inspirować innych… ja taki moment mocnego postanowienia miałam, przełomu, zmiany marzenia w plan miałam w styczniu. i się udało, w czerwcu już byłam w Portugalii. trzymam kciuki za Twoje plany! 🙂

 18. Wyjątkowe zdjęcia 🙂 Aż bym chciała przenieść się do Portugalii – bardzo ciekawy kraj 🙂 I to jedzenie – mmmm!

  1. dziękuję za miłe słowa. będzie jeszcze fotogaleria portugalska – tutaj są tylko zdjęcia z telefonu. zapraszam do odwiedzin. 🙂

 19. Piękne zdjęcia… nic tylko chce się człowiekowi tam jechać 😀

 20. Portugalia to jedno z miejsc na mojej liście marzeń. Twój wpis mówi sam za siebie – tam jest po prostu niesamowicie. Mam nadzieję, że kiedyś i mi się uda podobna wyprawa. Cudowne widoki i zdjęcia! Aż się głodna zrobiłam. 😀

 21. Super wpis! Portugalia jest niesamowita. Odkąd wróciłam myślę ciągle o tym, by znów ją odwiedzić… <3 A Tobie dziękuję za te "smaczki", bo sama niestety nie dałam rady aż tak dokładnie się rozsmakować w kulinariach:)

  1. bardzo mi miło, że czymś Cię zaskoczyłam po Twojej wyprawie.
   my też tęsknimy nieustająco od powrotu z Portugali…

 22. Jestem pod wrażeniem: Portugalii od kilku lat, waszego fotopisania od teraz. Ś
  łinka mi cieknie na wspomnienie serów. Sardynki mają zbyt wiele ości. Słodkości poza konkurencją. Piwa miejscowe (podobno oba browary ma ten sam właściciel) – dość cienkie, ale jest przecież wino.

  1. Bogumile, jak miło Cię widzieć na blogu. Dzięki za miłe słowa { Twoje te na temat pisania mają dla mnie szczególne znaczenie }.
   mam cudowne źródło sardynek portugalskich, BEZ OŚCI (!) i skóry >> będzie o nich w najbliższym przepisie, który już, już się pisze. zajrzyj koniecznie!
   piwo faktycznie 'lekkie’, próbowaliśmy kilka razy. pozdrawiam serdecznie!

podobało Ci się, zgadzasz się, masz inne zdanie? napisz!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.